Lulemagic.se - Invitational Standings
Startsidan | Information | Buggrapporter/Förfrågningar | Invitational Information


Vinstpoäng

Varje spelare tilldelas 2 poäng för varje vinst i en DoubleHaste sanktionerad turnering

Placeringspoäng

1:a plats 5 poäng
2:a plats 3 poäng
3:e plats 1 poäng

Deltagarpoäng

Bara av att delta i ett event får varje spelare 3 poäng

Spelpoäng

För varje match som en spelare spelar får denne 1 poäng

Multiplier

Varje event får en multiplier tilldelad till sig, beroende på skala på anordnandet.
För veckoturneringar är multipliern 1
För månadsturneringarna är multipliern 3
Alla poäng som införskaffas under en turnering multipliceras med denna multiplier

P/W/L/D/B

Förkortning för Played/Win/Loss/Draw/Bye